dissabte, 7 d’agost de 2010

CURRÍCULUM ABREUJAT (1996-2010)

CURRÍCULUM ABREUJAT (1996-2010) Doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears (UIB, 1999). Professora Titular d’Universitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Línees d’investigació preferents: desenvolupament econòmic, la dona en el mercat de treball, processos d’emigració, condicions de vida i història industrial (segles XIX i XX). És autora de 3 llibres individuals i de 2 en co-autoria. És, també, directora i editora de 2 llibres. Ha publicat uns 40 treballs, entre capítols de llibre, artícles especialitzats, participació en obres col·lectives i actes de congressos. És Premi Ciutat de Palma d'Investigació 1992. Ha estat Professora-Tutora del Programa de Movilitat Sócrates-Erasmus en el marc del conveni establert amb la Università degli Studi di Firenze (Itàlia). És Membre del Grup d'Estudis d'Història Econòmica (Grup d’Investigació consolidat i reconegut de la UIB), de l’Associació Universitària d'Estudis de Gènere (UIB) i de l’Asociación de Historia Económica (àmbit estatal). Ha estat membre del Consell de Redacció de la revista Estudis d'Història Econòmica. És Membre del Consell Editorial de la col·lecció de llibres Treballs Feministes. Ha participat en projectes d’Investigació més Desenvolupament (I+D) de convocatòrias públiques i empreses privades d’especial rellevància. Ha dirigit 3 projectes d’investigació del Programa Iniciativa Comunitaria Equal (finançats amb fons europeus). Assisteix i participa en congressos i cursos d’especialització, imparteix conferències i ha estat professora de cursos de Doctorat, Postgrau i Màsters. Ha estat coordinadora permanent del taller “Dona i Economia” de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere (UEEG, de carácter anual).